Strona główna Research Materiały dla studentów Linki


Justyna Kosakowska

 • Date of birth: 29.07.1972
 • Place of birth: Olsztyn (Poland)
 • Education
  • 1979-1987: (primary school) Szkoła podstawowa nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego, Olsztyn (Poland),
  • 1987-1991: (high school) IV Liceum ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie, Olsztyn (Poland),
  • 1991-1996: Master Studies,
   Faculty of Mathematics and Computer Science, Nicolaus Copernicus University, Toruń (Poland),
   subject: mathematics; specialization: numerical methods and computer programming
  • 1996: M.Sc.,
   "Kronecker problem and four subspace problem",
   Faculty of Mathematics and Computer Science, Nicolaus Copernicus University, Toruń (Poland),
   supervisor: prof. dr hab. Daniel Simson
  • 2000: Ph.D.,
   "Sincere representations of partially ordered sets, Kronecker embeddings and realisations of algebras as endomorphisms algebras",
   Faculty of Mathematics and Computer Science, Nicolaus Copernicus University, Toruń (Poland),
   advisor: prof. dr hab. Daniel Simson
  • 2010: Habilitation,
   "Lie algebras, Ringel-Hall algebras and generic extensions in representation directed categories",
   Faculty of Mathematics and Computer Science, Nicolaus Copernicus University, Toruń (Poland),
 • Academic career
  • 01.12.1995--31.07.1996: Junior Assistant,
   Faculty of Mathematics and Computer Science, Nicolaus Copernicus University, Toruń (Poland)
  • 01.10.1996--31.01.2001: Assistant,
   Faculty of Mathematics and Computer Science, Nicolaus Copernicus University, Toruń (Poland)
  • 01.02.2001--30.09.2016 : Assistant Professor,
   Faculty of Mathematics and Computer Science, Nicolaus Copernicus University, Toruń (Poland)
  • 01.10.2016-- : Associate Professor,
   Faculty of Mathematics and Computer Science, Nicolaus Copernicus University, Toruń (Poland)
 • Teaching
 • Administrative experience
  • 01.06.2010 -- 30.12.2015 : Koordynator projektu "IKS - Inwestycja w Kierunki Strategiczne na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK"
   Program Operacyjny Kapitał Ludzki;
   budżet projektu: 10 292 780 zł.
  • 01.05.2016 -- 31.12.2017: Koordynator projektu "MOC - Wzrost kompetencji studentów kierunku matematyka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika dla potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa"
   dofinansowanego z Funduszy Europejskich;
   budżet projektu: 331 078 zł.
  • 01.01.2019 -- 30.09.2019 Kierownik Zakładu Kombinatoryki i Obliczeń Symbolicznych
  • 01.10.2019 -- Kierownik Katedry Kombinatoryki i Obliczeń Symbolicznych
  • 01.09.2020 -- Prodziekan ds. studenckich, WMiI UMK w Toruniu
 • Research stays
 • Conferences
 • Publications and preprints