Powrót do strony głównej

Co to jest Internetowe Kółko Matematyczne?


Internetowe Kółko Matematyczne działa na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.


Zadania

Na stronie Internetowego Kółka Matematycznego zamieszczamy zestawy zadań przeznaczone dla kółek matematycznych w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich. Zadania mogą być wykorzystane również w pracy samodzielnej, przy przygotowywaniu się do konkursów i olimpiad. Zadania są ułożone w zestawy oraz „bukiety”. Każdy zestaw składa się z 5 oddzielnych zadań (co to jest „bukiet”, wyjaśniamy poniżej). Do większości zadań podajemy wskazówki.


Bukiety

Zadania konkursowe z matematyki zazwyczaj stanowią problem dla większości uczniów, gdyż z samej treści zadania trudno jest odgadnąć sposób rozwiązania. Natomiast rozwiązanie często składa się z dwóch lub trzech łatwych kroków. Gdyby zadanie było od razu rozpisane na kroki, to jego rozwiązanie nie przysparzałoby takich kłopotów. „Bukiet” to właśnie taki zestaw zadań powiązanych ze sobą lub tworzących jedną całość.


Książki

A. Żurek i P. Jędrzejewicz „Zbiór zadań dla kółek matematycznych w szkole podstawowej”, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Gdańsk 2004. Zbiór zawiera 300 zadań, w tym 60 z I roku działalności Internetowego Kółka Matematycznego. Pozostałe zadania pochodzą z Międzyszkolnych Kółek Matematycznych w Grudziądzu z lat 1999-2001.P. Jędrzejewicz „Bukiety matematyczne dla gimnazjum”, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Gdańsk 2002. Jest to zbiór 80 „bukietów” pochodzących w większości z konkursu organizowanego przy Międzyszkolnych Kółkach Matematycznych w Grudziądzu w latach 1996-2000.
e-mail: kolka@mat.uni.torun.pl


Powrót do strony głównej