Strona główna

prof. dr hab. Wojciech Kryszewski

Wydział Matematyki i Informatyki
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Chopina 12/18, 87-100 Toruń

Jednostka: Katedra Nieliniowej Analizy Matematycznej i Topologii
Pokój: E 211
Telefon: +48 (056) 611 3426
E-mail: wkrysz@mat.umk.pl