Dane ogólne

Imię i nazwisko: Marta Jadwiga Burzańska
Praca: Adiunkt w Zakładzie Baz Danych
Kontakt: quintria@mat.umk.pl
          marta.burzanska@mat.umk.pl
Gabinet: F403
Konsultacje: Wtorek 10.00 - 12.00
Zainteresowania badawcze:
      Lingwistyka komputerowa
      Języki baz danych
      Software Mining
      Lambda rachunek
      Zarządzanie projektami
      Algorytmy optymalizacyjne
Temat pracy magisterskiej: PySBQL - Construction
      and Implementation of the Object Query Language
Temat rozprawy doktorskiej: New Query Rewriting Methods for Structured
and Semi-Structured Databases
Data obrony: 2011-10-18
Data nadania tytułu dr: 2011-11-24

xhtml   css