Piotr Jędrzejewicz

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Wydział Matematyki i Informatyki
Zakład Metodyki Nauczania Matematyki


Informacje dla studentów


Publikacje i referaty