Krzysztof Jasiński

Krótka notka biograficzna

Opis zdjęcia, a w nim ważne dla nas słowa kluczowe W 2002 roku ukończyłem Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Płocku. W 2007 roku ukończyłem studia magisterskie na Wydziale Matematyki i Informatyki w Toruniu na kierunku matematyka, o specjalności zastosowanie matematyki. Byłem
w gronie 5% najlepszych absolwentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. W tym samym roku ukończyłem europejskie studia specjalne w Centrum Studiów Europejskich im. Jeana Monneta UMK w Toruniu. Od 2007 roku jestem uczestnikiem studiów doktoranckich na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku matematyka.
Przedmiotem moich aktualnych badań są problemy z zakresu teorii niezawodności. Wyniki pracy pozwolą określić optymalne metody konstrukcji urządzeń technicznych (np. układów elektronicznych)
z punktu widzenia ich niezawodności.