LOGO AIRLANGGA

Programowanie Zespołowe 2.0
Celem projektu jest podniesienie kompetencji w zakresie komunikowania się, współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego oraz rozwiązywania problemów i działania innowacyjnego u 54 osób uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych województwa kujawsko-pomorskiego przez ich udział w niekonwencjonalnych i nowatorskich modułach zajęć obejmujacych sposoby i metody rozbudzenia w młodzieży ciekawości, kreatywności i chęci pogłębiania wiedzy i wykorzystujących zasoby uczelni (m.in.kadrę dydaktyczną, laboratoria komputerowe) na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Gminą Miasta Toruń, która zaangażuje młodzież szkół ponadgimnazjalnych w działania naukowe i ich promocję.

Airlangga
Pomysł na projekt zrodził się w naszych głowach w odpowiedzi na oczekiwania szybko rozwijającego się świata. Postanowiliśmy udoskonalić sposób pomiaru odległości samochodu od kamery, wprowadzając nową metodę - obliczenie odległości na podstawie rozmiaru tablicy rejestracyjnej. Dlaczego takie rozwiązanie? Aby dokonać pomiaru nie potrzebujemy żadnych specjalistycznych urządzeń - wystarczy zwykła kamera, którą każdy z nas posiada w telefonie komórkowym.