logo stochastyka na umk

Joanna Karłowska-Pik

Katedra Teorii Prawdopodobieństwa i Analizy Stochastycznej, Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
kostki
Joanna Karłowska-Pik - zdjęcie

dr Joanna Karłowska-Pik

adiunkt
Katedra Teorii Prawdopodobieństwa
i Analizy Stochastycznej
 
Adres:
Wydział Matematyki i Informatyki
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
87-100 Toruń, ul. Chopina 12/18, p. B 319
tel. (56) 611 29 50
 
e-mail: joanka@mat.umk.pl

Tematyka badawcza

 • Procesy o przyrostach stowarzyszonych.
 • Własność stowarzyszenia dla nieskończenie podzielnych zbiorów losowych.
 • Klasyfikacja pod nadzorem i wybór najlepszych zmiennych dyskryminujących w przypadku, gdy każdy wektor obserwacji próby uczącej ma wielki wymiar, ale obserwacji jest niewiele (tzw. small n large p problem).

Książka o LaTeX-u

Okładka książki Podstawy LaTeX-a dla matematyków

Aktualności

 • 2018.09.27 - Nowy artykuł
  Ukazał się artykuł E. Pośpiech, S. D. Lee, M. Kukla-Bartoszek, J. Karłowska-Pik et all. Variation in the RPTN gene may faciliate straight hair formation in Europeans and East Asians, Journal of Dermatological Science, 91 (2018), pp. 331-334.
 • 2018.06.20 - Nowy artykuł
  Ukazał się artykuł M. Kukla-Bartoszek, E. Pośpiech, M. Spólnicka, J. Karłowska-Pik, D. Strapagiel, E. Żądzińska, I. Rosset, M. Sobalska-Kwapis, M. Słomka, S. Walsh, M. Kayser, A. Sitek, W. Branicki Investigating the impact of age-dependent hair colour darkening during childhood on DNA-based hair colour prediction with the HIrisPlex system, Forensic Science International: Genetics, Vol. 36, pp. 26-33 (2018). Otwarty dostęp do artykułu do dnia 4 sierpnia 2018.
 • 2018.04.04 - Europejski Konkurs Statystyczny
  Drużyna uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu pod moją opieką została laureatem V miejsca finału krajowego Europejskiego Konkursu Statystycznego.
 • 2018.02.06 - Warsztaty analityczne
  W czasie Zimowych Warsztatów Analitycznych organizowanych przez firmę Predictive Solutions w Warszawie w dniach 6-7 lutego 2018 prowadzę szkolenie Drzewa klasyfikacyjno-regresyjne (CRT) i lasy losowe - możliwość wykorzystania rozwiązania PS IMAGO (opartego na IBM SPSS Statistics).
 • 2018.01.26 - Szkoła Matematyki Poglądowej
  W ramach konferencji Szkoła Matematyki Poglądowej wystąpię z prezentacją O losowości w świecie grafów, pól i obrazów. Wykład pamięci Tomasza Schreibera.
 • 2018.01.03 - Nowy artykuł
  Ukazał się artykuł M. Spólnicka, E. Pośpiech, B. Pepłońska, R. Zbieć-Piekarska, Ż. Makowska, A. Pięta, J. Karłowska-Pik, B. Ziemkiewicz, M. Wężyk, P. Gasperowicz, T. Bednarczuk, M. Barcikowska, C. Żekanowski, R. Płoski, W. Branicki: DNA methylation in ELOVL2 and C1orf132 correctly predicted chronological age of individuals from three disease groups, International Journal of Legal Medicine, 132 (1), 2018.
 • 2017.12.19 - Wręczenie certyfikatów
  Dnia 19.12.2017 odbędzie się uroczystość wręczenia certyfikatów IBM SPSS Statistics Technology Expert oraz IBM SPSS Technology Junior Expert studentom, którzy ukończyli akredytowane przez Predictive Solutions kursy Statystyka matematyczna i Analiza klienta.
 • 2017.12.12 - Kapituła programu Ariadna
  Zostałam powołana na kolejna kadencję do kapituły programu Ariadna polegajacego na współpracy firmy Predictive Solutions z jednostkami akademickimi.
 • 2017.12.12 - Konferencja Analityczne wyzwania
  W dniu 12.12.2017 biorę udział w konferencji Analityczne wyzwania na AGH w Krakowie.
 • 2017.12.04 - Konferencja Statystyka Matematyczna
  W dniach 4-8.12.2017 biorę udział w konferencji Statystyka Matematyczna w Będlewie.
 • 2017.11.29 - Warsztaty na konferencji MASEP
  W ramach XI Konferencji Naukowej - MASEP 2017 - Pomiar i ocena zjawisk społeczno ekonomicznych. Innowacyjność - Rynek pracy - Ubezpieczenia - Starzenie się społeczeństw organizowanej przez Uniwersytet Łódzki prowadzę warsztaty specjalistyczne Drzewa klasyfikacyjno-regresyjne CRT i lasy losowe - możliwość zastosowania rozwiązania PS IMAGO/PS IMAGO PRO (opartego na IBM SPSS Statistics).
 • 2017.11.28 - Wykład dla koła naukowego
  Na spotkaniu inaugurującym działalność Koła Matematyki Stosowanej w roku akademickim 2017/18 wygłoszę wykład Sieci neuronowe w kryminalistyce (godzina 18.00, sala S6 WMiI UMK).
 • 2017.09.11-12 - Warsztaty analityczne
  W ramach Letnich Warsztatów Analitycznych organizowanych w Krakowie przez firmę Predictive Solutions prowadzę szkolenie Analiza szeregów czasowych w PS IMAGO (IBM SPSS Statistics.
 • 2017.06.01 - Artykuł na friweb.pl
  Polecam mój artykuł Data Science Summit - co widać ze szczytu na friweb.pl.
 • 2017.05.26 - Data Science Summit
  Biorę udział w I konferencji z cyklu Data Science Summit.
 • 2017.05.25 - XI Toruńskie Kolokwium Stochastyczne
  Prof. Małgorzata Bogdan oraz prof. Rafał Latała będą gośćmi XI Toruńskiego Kolokwium Stochastycznego. Więcej na stronie WMiI.
 • 2017.05.10 - Inauguracja Koła Matematyki Stosowanej
  Na WMiI UMK rozpoczyna działalność Koło Zastosowań Matematyki.
 • 2017.04.22 - XVII Toruński Festiwal Nauki i Sztuki
  Jako koordynator wydziałowy zapraszam na imprezy XVII Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki w dniach 22-25.04.2017.
 • 2017.04.19 - Wygrana w Olimpiadzie Statystycznej!
  Moja uczennica z IV LO w Toruniu, Paulina Orłowicz, wygrała I Olimpiadę Statystyczną! Więcej informacji na stronie Olimpiady.
 • 2017.02.19 - Święto Uczelni
  Dnia 19.02.2017 jako członek Senatu UMK biorę udział w uroczystościach z okazji Święta Uczelni.
 • 2017.02.14 - Zimowe Warsztaty Analityczne
  W dniach 14-15.02.2017 prowadzę szkolenie Estymacja i wnioskowanie statystyczne w PS IMAGO/IBM SPSS Statistics w ramach Zimowych Warsztatów Analitycznych, które odbywają się w Warszawie.
 • 2016.11.24 - X Toruńskie Seminarium Stochastyczne
  W dniu 24.11.2016 odbywa się na WMiI UMK X Toruńskie Seminarium Stochastyczne, na którym wykłady wygłoszą prof. Jacek Wesołowski i prof. Krzysztof Bogdan.
 • 2016.09.29 - Inauguracja roku akademickiego
  Dnia 29.09.2016 odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2016/17 na UMK w Toruniu z udziałem Senatu UMK.
 • 2016.09.27 - Senat UMK
  Dnia 27.09.2016 odebrałam nominację na stanowisko członka Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu jako przedstawiciel młodszych pracowników naukowych Wydziału Matematyki i Informatyki oraz Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej.
 • 2016.09.98 - Kółko Statystyczne
  W czwartki o 15.15 w IV LO w Toruniu będę prowadzić zajęcia Koła Statystycznego przygotowujące od Olimpiady Statystycznej.
 • 2016.09.17 - Akademia Młodych Uczonych
  Dnia 17.09.2016 w ramach Akademii Młodych Uczonych PAN prowadzę w Jabłonnej warsztaty Wizualizacja wyników badań naukowych.
 • 2016.09.01 - IV Liceum Ogólnokształcące
  Od dnia 01.09.2016 podejmuję dodatkową pracę na stanowisku nauczyciela matematyki w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu w klasach matematyczno-fizycznych śp. prof. Henryka Pawłowskiego.
 • 2016.06.11 - Zmarł H. Pawłowski
  W dniu 11.06.2016 zmarł prof. Henryk Pawłowski, nauczyciel IV Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu. Mój Profesor, człowiek, który wprowadził mnie w świat matematyki. Heniu, na zawsze pozostaniesz w pamięci swoich uczniów.
 • 2016.05.24 - Nowa publikacja
  Ukazał sie artykuł E. Pośpiech, J. Karłowska-Pik, B. Ziemkiewicz et al.: Further evidence for population specific differences in the effect of DNA markers and gender on eye colour prediction in forensics. International Journal of Legal Medicine, 2016, Vol. 130 (4), pp. 923-934.
 • 2016.05.24 - Seminarium NMED
  W dniach 24 i 25 maja 2016 w ramach Seminarium Nowoczesnych Metod Eksploracji Danych wygłoszę referat dotyczący sieci bayesowskich.
 • 2016.05.18 - Konferencja Korelacje
  W dniach 18-20.05.2016 biorę udział w konferencji użytkowników oprogramowania SPSS Korelacje organizowanej w Krakowie przez firmę Predictive Solutions.
 • 2016.04.23 - Festiwal Nauki
  W dniach 23-26.04.2016 odbywają się na naszym wydziale imprezy XVI Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. Serdecznie zapraszam na imprezę organizowaną przez KTPiAS pt. Wiemy, co jesz, wiemy, co kupujesz.
 • 2016.04.20 - Seminarium w Warszawie
  Dnia 20.04.2016 biorę udział w seminarium Użycie danych statystycznych w badaniach biomedycznych i opracowaniach naukowych.
 • 2016.02.09 - Zimowe Warsztaty Analityczne
  W dniach 9-10.02.2016 w ramach Zimowych Warsztatów Analitycznych organizowanych w Warszawie przez firmę predictive Solutions prowadzę kurs Podstawy Analizy Danych.
 • 2015.11.23 - Seminarium w US w Bydgoszczy
  W dniu 23.11.2015 biorę udział w seminarium poświęconym portalowi geostatystycznemu w Urzędzie Statystycznym w Bydgoszczy.
 • 2015.09.29 - Konferencja Region Nauk Ścisłych
  W dniu 29.09.2015 biorę udział w konferencji podsumowującej projekt Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Region Nauk Ścisłych.
 • 2015.09.07 - Letnie Warsztaty Analityczne
  W dniach 7-8.09.2015 w ramach Letnich Warsztatów Analitycznych organizowanych w Krakowie przez firmę Predictive Solutions prowadzę zajęcia Wnioskowanie statystyczne.
 • 2015.06.17 - 40 lat Seminarium Probabilistycznego w Toruniu
  W dniu 17.06.2015 na WMiI UMK odbywa się konferencja Prawdopodobieństwo, Analiza Stochastyczna i Statystyka. 40 lat Seminarium Probabilistycznego w Toruniu.
 • 2015.05.20 - Konferencja Korelacje
  W dniach 20-22.05.2015 biorę udział w Konferencji Użytkowników SPSS Korelacje w Krakowie.
 • 2015.04.17 - XV Toruński Festiwal Nauki i Sztuki
  W dniach 17-21.04.2015 na Wydziale matematyki i Informatyki odbywać się będą imprezy XV TFNiS. Szczegóły na stronie https://www.festiwal.torun.pl/.
 • 2014.11.30 - Konferencja Statystyka Matematyczna
  W dniach 30.11-05.12.2014 biorę udział w XL Konferencji Statystyka Matematyczna, Będlewo, Polska.
 • 2014.09.30 - Zakończenie stażu
  W dniu 30 września zakończyłam staż w Instytucie Podstaw Informatyki PAN, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. Efekty stażu są opisane w zakładce logRSM.
 • 2014.08.25 - Między teorią a zastosowaniami
  W dniach 25-30 sierpnia 2014 r. biorę udział w konferencji Między teorią a zastosowaniami - matematyka w działaniu, Będlewo, Polska.
 • 2014.08.19 - COMPSTAT 2014
  W dniach 19-22 sierpnia 2014 r. biorę udział w konferencji 21st International Conference on Computational Statistics, Genewa, Szwajcaria.
 • ,,LaTeX dla matematyków - ebook
  W wybranych księgarniach internetowych pojawiła się (od stycznia 2014 r.) możliwość zakupu książki ,,LaTeX dla matematyków'' w formie ebooka.
 • Wręczenie certyfikatów SPSS
  Dnia 18 grudnia o godzinie 13.45 w Auli WMiI odbędzie się uroczystość wręczenia certyfikatów IBM SPSS Expert i IBM SPSS Junior Expert studentom, którzy zdobyli te certyfikaty na zajęciach ze Statystyki matematycznej w roku akademickim 2012/13.
 • Książka już w sprzedaży!
  Dnia 2 grudnia 2013 roku nakładem Wydawnictwa Naukowego UMK ukazała się książka LaTeX dla matematyków autorstwa Bartosza Ziemkiewicza i Joanny Karłowskiej-Pik. Serdecznie polecam!
 • Konferencja w Wiśle
  W dniach 1-6 grudnia 2013 biorę udział w konferencji Statystyka matematyczna - Wisła 2013.
 • Staż badawczy w IPI PAN
  W roku akademickim 2013/14 realizuję staż badawczy w Instytucie Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu FUGA 2. W tym czasie nie prowadzę żadnych zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Pamięci Tomasza Schreibera

Tomasz Schreiber - zdjęcie 1 grudnia 2010 roku w wieku 35 lat zmarł mój kolega dr hab. Tomasz Schreiber, prof. UMK, wybitny matematyk i wspaniały człowiek. Poniższe prezentacje poświęcam Jego pamięci.

Organizowane konferencje