Wstecz

Krok w przyszłość
- stypendia dla doktorantów III edycja

Praca doktorska

Publikacje

Nagrody/Wnioski patentowe

Korzyści dla województwa

Przełożenie wyników na rozwój strategicznych obszarów regionu

Współpraca z biznesem

logotypy

Projekt stypendialny "Krok w przyszłość – stypendia dla doktorantów III edycja” realizowany w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne strategie innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz budżetu województwa. Projekt realizowany jest przez Departament Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w partnerstwie z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy.

Celem projektu jest wzmocnienie powiązań między nauką a przemysłem w województwie kujawsko-pomorskim (działalności badawczo-rozwojowej w przemyśle) poprzez przyznanie i przekazanie stypendiów naukowych doktorantom kształcącym się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego.