dr Agnieszka Goroncy

Zakład Statystyki Matematycznej i Analizy Danych
Wydział Matematyki i Informatyki
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Strona domowa dr Agnieszki Goroncy, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

! Strona w przebudowie !