Piotr Adam Buler
Wydział Matematyki i Infomatyki UMK
e-mail


Prezentacje KNI - Cisco:
1_cisco_kni.pdf
2_cisco_kni.pdf
2_cisco_kni_lab.pkt
3_cisco_kni.pdf
Warsztat

ASI_2017